Denna sida har flyttat till ny adress.

This page has moved to a new address.

Tony Blair, optimism och kontrollen över framtiden