Denna sida har flyttat till ny adress.

This page has moved to a new address.

B) Varför satisfaktionsteorin inte är Biblisk