Denna sida har flyttat till ny adress.

This page has moved to a new address.

A) Varför är Auléns försoningsteorier vilseledande?