Denna sida har flyttat till ny adress.

This page has moved to a new address.

Den historiske Jesus som politiskt projekt!?